Xa hai un 10º punto no Pacto Educativo

Onte o Ministro Gabilondo presentou o documento de propostas para o Pacto Educativo.
Se ledes este documento veredes que aparece un punto que hasta agora non aparecía por ningures, o 10º punto, este di literalmente:

"10- Fomentar la educación inclusiva, el reconocimiento de la diversidad y la interculturalidad, y procurar los medios y recursos adecuados para garantizar la plena incorporación e integración, en condiciones de igualdad de oportunidades, de los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo. "

Tamén aparecen contidos sobre a atención á diversidade en outras etapas:
"Promover programas específicos dirigidos al alumnado con necesidades educativas especiales, con el fin de que permanezca y avance en el sistema educativo, más allá de las etapas obligatorias, accediendo a mayores niveles de formación."

A detección temperá:
"Promover la detección temprana de necesidades específicas de apoyo educativo,en especial las asociadas a discapacidad."

Profesionais formados e programas específicos:
"Disponer en todos los centros públicos y concertados de los profesionales y de los programas específicos necesarios para atenderal alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
"

Hai un grupo de nais de nenos con diversidade funcional apoiadas polo Foro de Vida Independiente, que leva un tempo facendo unha campaña de recollida de firmas, envio masivo de e-mails a políticos e comunicados á prensa, pedindo precisamente que se inclúa ese 10º punto.
A inclusión deste 10º punto é unha maravillosa noticia pero queda moito por facer:
-Que a proposta vaia a diante
-Que as comunidades autónomas firmen este pacto
- E o mais importante: que se cumpla, que non suceda como con tantas outras leis e documentos que quedan gardados nun caixón.
Estas nais están decididas a ir hasta o final no nome dos seus fillos e de todos aqueles cos que se cometen tantas inxustizas.
Anímovos a que as sigades e que colaboredes nas súas iniciativas.
Enderezos:
Noticia na páxina web do MEC
Pacto Educativo para todos.blogspot.com

You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Xa hai un 10º punto no Pacto Educativo"

Publicar un comentario

powered by Blogger | WordPress by Newwpthemes