QUEN SOMOS?

A Asociación Por Dereito está integrada por pais e nais de nenos con trastornos do espectro autista e da comunicación.
Nacemos ao lado de BATA, unha asociación de profesionais do autismo que se encargan de capacitarnos para axudar aos nosos fillos e que traballan con eles na casa e en ámbitos naturais.
O número de casos de autismo vai en aumento e hoxe detéctanse 1 por cada 150 nados de aí que sexa moi necesario que a sociedade de hoxe se conciencie deste gran problema e de que é necesario poñer os recursos que fagan falta para que as persoas con autismo sexan cidadáns de pleno dereito e poidan desenvolver as súas capacidades, tal como as leis indican.
Dende Por Dereito realizamos ao longo do ano varios eventos coa finalidade de dar visibilidade ao autismo e concienciar a sociedade. Poñémosvos algún dos exemplos de cousas que facemos:

- "Gran Reto Runnig Por Dereito 2011": celebrado en Villlagarcía de Arousa, onde moitas persoas participaron xunto a dous ultrafondistas que chegaron a estar a correr 24 horas e lograron facer 157 km nese tempo.

- "Papaventos ao voo pola inclusión": en setembro na Illa de Arousa botaremos a voar de novo este ano centos de papaventos para dar visibilidade ao autismo e para recordarlles a todos que os nosos nenos existen e teñen dereitos.

-Todos os anos polo mes de abril pomos en marcha varios eventos para concienciar e formar sobre autismo dado que ese é o mes da concienciación deste preocupante trastorno. Montamos festas e obradoiros para os nenos, damos charlas aos que queiran escoitarnos, iluminamos de azul unha estatua da zona dentro dunha acción internacional coñecida como "Light it up blue". Este ano pasado mesmo a central da DGT (Dirección Xeral de Tráfico) veu a participar connosco nos nosos eventos.

- Celebramos Galas benéficas onde mesmo participan os nosos fillos co resto dos alumnos da Escola de Música Municipal ou como integrantes de grupos folclóricos da zona.

- Obradoiros para pais/nais:  queremos capacitar aos pais para que usen as novas tecnoloxías cos seus fillos dando charlas e obradoiros de formación aos que veñen entidades como a Universidade da Coruña.

- Eliminación das barreiras da comunicación e da inclusión: Outro dos traballos que estamos a desenvolver é crear ámbitos accesibles con pictogramas, os concellos da nosa provincia están a adaptar progresivamente os espazos lúdicos e os servizos que ofrecen aos cidadáns a pictogramas do ARASAAC (creados pola comunidade de Aragón) xa que moitos dos nosos fillos só acceden á información a través deste sistema alternativo e aumentativo de comunicación. Paralelamente a iso ofrecemos charlas formativas.

- Acollidad de pais/nais con novo diagnóstico: estamos a punto de poñer en marcha un proxecto de acollida para pais e nais con fillos recén diagnosticados xa que é terrible o medo e a incerteza que vivimos no momento tras o diagnóstico xa que a desinformación é a tónica xeral.

- Accións conxuntas coa Plataforma España Inclusión e a Plataforma Galega Proinclusión: Por Dereito tamén se uniu á Plataforma España Inclusión e de feito duas das súas integrantes somos promotoras desta Plataforma a nivel nacional e outra a nivel autonómico. Conseguimos que se aprobe así unha PNL sobre educación inclusiva a nivel nacional e outra a nivel autonómica. A realidade é que non podemos construír un mundo á medida de un de cada das persoas con TEA por iso creemos que incluír as persoas con necesidades concretas, ás persoas con autismo, é ademais da resposta, parte dos seus Dereitos Humanos. Apostamos polas capacidades dos nosos fillos, por iso non transiximos ante a discriminación, a exclusión, as etiquetas, polo mero feito de ter necesidades concretas. Todas as persoas temos necesidade de apoios e axustes razoables, e ao longo das nosas vidas imos necesitalos en maior ou menor medida. Negar a posibilidade de aprender e desenvolverse como persoas, de traballar, de vivir de forma independente a un grupo de poboación por ter unha diversidade funcional chámase discriminación e exclusión. Con respecto á Plataforma España inclusión podemos dicirvos que nace no proceso de elaboración dos borradores do pacto social e político pola educación xa que non había ningún tipo de previsión para os alumnos con diversidade funcional ou simplemente con necesidades de apoio educativo. Con emoción e orgullo, en representación dos nosos fillos e de 4500 familias máis, dirixímonos ao Congreso dos Deputados para presentar o "EL LIBRO DE LA VERGüENZA DE LA EDUCACIÓN ESPAÑOLA" ( o LIBRO VERMELLO), onde se recollen testemuños de familias e casos recollidos da prensa, libro que por desgracia, seguimos actualizando constantemente. As achegas da Plataforma, recolléronse na súa totalidade no documento final do Pacto social e político pola educación. Nós defendemos o que aos nosos fillos lles corresponde por dereito: respostas en ámbitos ordinarios, cremos na igualdade de oportunidades para todos.

O blog de La Plataforma a nivel nacional con toda a información é: http://pactoeducativoparatodos.blogspot.com/

O blog da Plataforma galega:
http://plataformagallegainclusion.blogspot.com/

- Información na rede:  Tres das nais da nosa asociación teñen tamén blogs que foron e son referentes para moitas familias e profesionais:
http://www.pensandoenimaxes.blogspot.com/ 
http://www.hablapormidiceiago.blogspot.com/
http://www.lasonrisadearturo.com/

- Accións contra unha visión negativa ou pexorativa do autismo:   formamos parte dun grupo con máis de 5000 persoas que realizamos accións conxuntas cada vez que se usa o termo autismo con connotacións pexorativas e tamén facemos campañas informativas para dar unha visión realista pero optimista do autismo: http://autismosinmitos.blogspot.com/ 

Paralelamente a todo isto somos pais e nais moi orgullosos e volcados totalmente nos nosos marabillosos fillos aos que vemos progresar día a día.

powered by Blogger | WordPress by Newwpthemes