Por Dereito na TVG

Fai algo mais de quince días saimos no programa "Vivir aquí" da galega, podedes ver neste vídeo unha parte importante das nosas inquedanzas e de por que andamos nestas guerras...

You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Por Dereito na TVG"

Publicar un comentario

powered by Blogger | WordPress by Newwpthemes