Os dereitos dos nosos fillos

Nas dúas últimas Escolas de Pais e Nais de BATA tratáronse dous temas de gran importancia de cara a coñecer os dereitos dos nosos nenos:
-Lexislación educativa
-Recoñocemento da minusvalía e da dependencia.
É de vital importancia para nós coñecer os dereitos que teñen os nosos fillos para así poder reivindicalos. Nestas Escolas de pais fixemos alusión a varios enderezos que queremos compartir con todos vós (de feito xa levan tempo incluídos na columna da dereita deste blog)

Enderezos:
Guía de Vantaxes e medidas de apoio

Trámites para obter as axudas

Lexislación educativa para nenos con NEE

Lexislación sobre Orientación Educativa

Vigalicia

Foro de Vida Independiente

Información sobre a lei de Dependencia

Con respecto a este último tema quero que coñezades a Dani, un neno malagueño que xa ten a prestación de Asistencia Persoal (AP), e que escoitades á nai, pois reflexa moi ben o que significa para eles o ter na súa vida un Asistente para Dani.
Mariola Rueda quere transmitirnos esta mensaxe: "Queríamos hacer este vídeo para difundir la importancia de la asistencia personal en los niños con diversidad funcional.... En cuatro minutos es imposible hacer ver todo lo que significa Fali para Dani, pero creo que sí que se puede comprobar lo que ha supuesto en la vida de Dani y en la familia..."


Enderezos
Autismo y modelo de la diversidad

Fotos da III Marcha pola Diversidade Funcional

You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Os dereitos dos nosos fillos"

Publicar un comentario

powered by Blogger | WordPress by Newwpthemes