Convocatoria de axudas para familias en paro


A Fundación Barrié de la Maza ten un Programa de Axudas de Emerxencia Social para ás familias afectadas pola crise. Pretende resarcir os custos de familias cunha situación económica que empeorase de maneira significativa por mor da perda de traballo dun ou máis membros da familia, coa finalidade de que poidan afrontar gastos fixos mensuais relacionados coa alimentación, educación ou sanitarios.

O prazo de solicitudes é ata o 31 de decembro de 2009.

Enlace:

You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Convocatoria de axudas para familias en paro"

Publicar un comentario

powered by Blogger | WordPress by Newwpthemes