Ponencia de Juana Mª Hernández nas Xornadas Por Dereito 2013

Un luxo foi tela con nós...So recordar as tres claves que ela nos indica para que a inlcusión sexa INCLUSIÓN: Presencia nos centros ordinarios, aprendizaxe real e efectivo e a cooperación entre todos os axentes implicados na educación das persoas con TEA (que nunca nos esquezamos das súas familias). Non había mellor maneira de pechar estas xornadas...


 

You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Ponencia de Juana Mª Hernández nas Xornadas Por Dereito 2013"

Publicar un comentario

powered by Blogger | WordPress by Newwpthemes