Convocatoria de Becas do M.E.C. para alumnos con Necesidades Educativas Especiais.

Curso 2009/2010. O prazo de presentación de solicitudes extenderase hasta o 30 de xuño de 2009 inclusive.

Enlaces:
BOE onde sae publicado

You can leave a response, or trackback from your own site.

1 Response to "Convocatoria de Becas do M.E.C. para alumnos con Necesidades Educativas Especiais."

  1. Gracias por avisarnos!!!

Publicar un comentario

powered by Blogger | WordPress by Newwpthemes